SkoleIntra

 1. To faktor login

  For at øge sikkerheden ønsker vi to faktor login, hvis man skal tilgå personfølsomme oplysninger.
  Ikke som det er nu, hvor man anvender Uni Login begge gange.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Klasselog: Alle noter er upassende

  I Classic skulle man aktiv fremsøge en note for at læse den. Det er et godt princip.
  I Modern får man alle noter præsenteret ved login. Det er efter min mening upassende.
  Jeg vil foreslå, at menupunktet "Alle noter" fjernes, og at man lander på "Mine noter", når man logger sig ind i Klasselog. Derfra kan man søge derhen, hvor man vil.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Planlægge afsendelse af beskeder

  Kære SkoleIntra, mine kollegaer og jeg ønsker en mulighed for at "planlægge" afsendelse af beskeder. Man har ved almen mails og SMS mulighed for at afsende beskeden med det samme, eller at plængge afsendelse af mails og sms. En mulighed for valg af dato og tidspunkt ved planlagt afsendelse af beskeder på intra er et stort ønske fra mine kollegaer og jeg.

  God dag og arbejdslyst.
  Venligst Janni

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Mulighed for at sille opslag på opslagstavlen og nyt fra...

  I Modern (i modsætning til Classic) skelnes der ikke mellem opslag på opslagstavelen og Nyt fra kontoret/andre. Alt bliver vist på opslagstavelen, hvilket gør den mindre overskuelig.
  Ønskes er at det er muligt ikke at vise Nyt fra... på opslagstavlen

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Sortering af indbakke (forældre, elever, kollegaer)

  Det er pt. muligt at sortere beskederne i indbakken udfra følgende kategorier. [Alle] eller [Skolebestyrelsen].

  Det vil være enormt værdsat, hvis følgende kategorier kunne tilføjes.
  [Elever] Beskeder, som elever på skolen har sendt til læreren.
  [Forældre] Beskeder, som forældre til elever på skolen har sendt til læreren.
  [Kollegaer] Beskeder, som kollegaer på skolen har sendt til læreren.

  Eventuelt suppleret med [Ledelsen/Administration].

  Håber I vil tage det op til overvejelse. Det kunne lette arbejdet med kommunikationen betragteligt.

  Bedste hilsner
  Rasmus

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Formularskabelon

  Mulighed for at konsekvensudelukke valg i en formularskabelon. Ifm. prioritering af de 4 valgfag, billedkunst, musik, h&d og madkundskab, har vi brug for at eleverne med deres forældre kan vælge prioritering fra 1-4. Der mangler en valgboks, hvor svar 1 udelukkes i svar 2 osv. Så alle 4 fag ikke kan prioriteres med 1.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Beskeder i privat mail fra ElevIntra

  Hej. Kan man få mails (beskeder) fra elevintra ind i inbox. i sin private mail? Mvh. Anna Frimann - anna1543

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ElevIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Visning af ElevIntra Modern i Admin, ElevIntra

  Når man i PersonaleIntra benytter Admin, ElevIntra, Skift til ElevIntra uden ny login, så får man vist ElevIntra Classic. Det vil være en klar forbedrig, hvis man får vist Modern - eller kunne vælge

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ElevIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Det skal være muligt ved hver enkelt medarbejder at definere om forældrene skal have mulighed for at skrive til medarbejderen.

  Det skal være muligt ved hver enkelt medarbejder at definere, om forældrene skal have mulighed for at skrive til medarbejderen.

  Vi har en del personaler, som forældrene ikke skal have mulighed for at kontakte.
  Hvis jeg vælger medarbejder i skema, så kan vores forældre ikke kontakte lærerne i skemafrie perioder, som vi har en del af i løbet af året.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Tvungen Samtykke formular ved login

  GDPR er hårdt arbejde at håndtere for en administration, hvem har givet samtykke til hvad? Ved at lave et spørgeark hvor skolen selv kan formulere spørgsmål (ja/nej svar), skal man tvinge forældrene til at tage stilling til spørgearket ved næste login. På den måde bliver alle forældre tvunget til at tage stilling til spørgearket og administrationen og de enkelte klasselærere har alle samtykke digitalt til rådighed.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. ugeplaner

  Lektioner i relevant rækkefølge med første lektion øverst, så man ikke skal lede på siden efter f.eks. l. lektion, som måske står nederst!
  Altså lektion 1-lektion 2 osv.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Lektier og flueben.

  Når lærene indskriver lektier, kunne der så automatisk tilføjes en lille firkant ud for den pågældende lektie eller fag, sådan at når lektierver lavet, kan eleven sætte et flueben?
  Vil være praktisk, hvis der laves forud, sådan så man nemt kan se, hvad der er lavet og ikke.

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Landskabsmode

  Gøre det muligt at læse vedhæftede filer i landskabs mode på smart devices.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Emoji symboler i modern - editoren ønskes

  Emoji - symboler i modern- editoren ønskes!
  Når man bruger emojis i classic, slår de igennem i FI og EI som en grim kode. Kan det ændres, så man også kan se symbolet i Modern.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Overblik over forældre der bruger UNI-login

  Vi ønsker, at alle forældre skal bruge UNI-login for at komme på ForældreIntra. I overgangen fra 'almindeligt' login til UNI-login, vil det være rart med en oversigt på, hvem der endnu ikke bruger det (så vi kan kontakte vedkommende, og bede dem skifte).

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Vi ønsker at forældre kan lægge billeder i kontaktbogen

  Da vi er en specialskole har vi brug for at forældre kan lægge billeder i kontaktbogen i forhold til billeder hjælpemidler osv

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Drop Modern, gå tilbage til Classic

  Layout, farver og den slags er smag og behag, her er lærerkollegiet delt. Men i funktionalitet er vi til gengæld helt enige.
  Drop Modern og vend tilbage til Classic. Det fungerer!
  Hvorfor ændrer en succes til en rodebutik?
  Vi har i travle hverdage ikke tid til at sidde og lede i Modern for at finde funktioner, som vi præcis ved/vidste placeringen af i Classsic!

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Er det muligt at få skoleporten til at bruge facebook Pixel sporing?

  Facebook Pixel sporing
  Kan en sådan bruges med skoleporten

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  SkolePorten  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Gøre 'vis mere' mere tydelig.

  Vi oplever jævnligt at andre forældre ikke ser 'vis mere'.

  Et tidligere forslag om at gøre den tydeligere står som gennemført, men det har åbenbart ikke været nok, da vi til stadighed oplever problemer.

  2 andre forslag kan måske hjælpe:
  1) Venstre-justér linket 'vis mere' og omdøb det 'vis mere herunder'
  2) Vis de første linier af 'vismere'-indholdeti gråtone, sådan at det indikeres, at der er mere at se.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Printfunktion af lektiebogen - kommende 7 dage

  Særligt for børn i mellemtrinnet, ville det være rart at kunne printe lektier for 1uge frem på 1 A4 ark. De får overblikket, kan selv læse det og kan vinge af og lærer derved, at disponere henover dage.
  Det er som forældre også rart, ikke hele tiden at skulle scrolle, for at fortælle lektierne - oplever det forstyrrer koncentrationen og tab af flow.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ElevIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4 5 6
 • Don't see your idea?

SkoleIntra

Categories

Feedback and Knowledge Base