SkoleIntra

 1. Det er uheldigt, når forældre booker en tid til skole-hjem samtale, at de kan se de andre forældres bookinger. Der bør blot stå optaget

  Forældre kan aflæse hvornår de andre forældre befinder sig på skolen ved at læse bookingtider. Alle andre steder hvor man booker en tid er det beskyttet at man ikke kan læse andre kunders tider.... Det bør også gælde for ForældreIntra. Det er kun relevant i PersonaleIntra for lærere og skoleledelsen.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 2. Formularskabelon

  Mulighed for at konsekvensudelukke valg i en formularskabelon. Ifm. prioritering af de 4 valgfag, billedkunst, musik, h&d og madkundskab, har vi brug for at eleverne med deres forældre kan vælge prioritering fra 1-4. Der mangler en valgboks, hvor svar 1 udelukkes i svar 2 osv. Så alle 4 fag ikke kan prioriteres med 1.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 3. Tvungen Samtykke formular ved login

  GDPR er hårdt arbejde at håndtere for en administration, hvem har givet samtykke til hvad? Ved at lave et spørgeark hvor skolen selv kan formulere spørgsmål (ja/nej svar), skal man tvinge forældrene til at tage stilling til spørgearket ved næste login. På den måde bliver alle forældre tvunget til at tage stilling til spørgearket og administrationen og de enkelte klasselærere har alle samtykke digitalt til rådighed.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Vi vil overveje denne funktion. Som det er i dag kan man oprette en forespørgsel med ønskede spørgsmål. Forespørgslen vil stå som ubesvaret på forældrenes forside indtil den er besvaret. Inde fra selve forespørgslen, er det også muligt at sende en besked ud til dem der endnu ikke har besvaret forespørgslen. 

 4. Lektier og flueben.

  Når lærene indskriver lektier, kunne der så automatisk tilføjes en lille firkant ud for den pågældende lektie eller fag, sådan at når lektierver lavet, kan eleven sætte et flueben?
  Vil være praktisk, hvis der laves forud, sådan så man nemt kan se, hvad der er lavet og ikke.

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 5. Landskabsmode

  Gøre det muligt at læse vedhæftede filer i landskabs mode på smart devices.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 6. Overblik over forældre der bruger UNI-login

  Vi ønsker, at alle forældre skal bruge UNI-login for at komme på ForældreIntra. I overgangen fra 'almindeligt' login til UNI-login, vil det være rart med en oversigt på, hvem der endnu ikke bruger det (så vi kan kontakte vedkommende, og bede dem skifte).

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 7. Vi ønsker at forældre kan lægge billeder i kontaktbogen

  Da vi er en specialskole har vi brug for at forældre kan lægge billeder i kontaktbogen i forhold til billeder hjælpemidler osv

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 8. Gøre 'vis mere' mere tydelig.

  Vi oplever jævnligt at andre forældre ikke ser 'vis mere'.

  Et tidligere forslag om at gøre den tydeligere står som gennemført, men det har åbenbart ikke været nok, da vi til stadighed oplever problemer.

  2 andre forslag kan måske hjælpe:
  1) Venstre-justér linket 'vis mere' og omdøb det 'vis mere herunder'
  2) Vis de første linier af 'vismere'-indholdeti gråtone, sådan at det indikeres, at der er mere at se.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 9. Markering i lektiebog

  Når forældre og elever kigger på månedsoversigten i lektiebogen kunne det være rart, at der er en markering på de dage, hvor der er lektier. (Det var der i classic)

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 10. Mulighed for at oprette mapper i ForældreIntra -> Dokumenter -> Fra skolen

  Mulighed for at oprette mapper i ForældreIntra -> Dokumenter -> Fra skolen, så forældre kan finde rundt i dokumenterne, hvis man som skole har mange dokumenter her.

  Desuden er det ulogisk, at man skal uploade dokumenter via Admin -> Fra kontoret -> Meddelelser fra kontoret. Måske burde det være via dokumentarkiv e.l.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 11. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 12. Generering af månedligt fravær

  Kære "Skoleintra"
  Vi benytter vagtbogen til notering af fravær i intra.
  Vi kunne godt tænke os, at intra månedsvis kunne generere en fraværsoversigt/optælling over alle elevers fravær, som (selvfølgelig kun) sendes ud til de respektive elevers forældre, uden at skulle sende det enkeltvis.
  Det er en del af vores kommende fraværspolitik, da vi gerne vil arbejde forebyggende med fravær.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Tak for forslaget. Vi overvejer i øjeblikket om vi skal forbedre fraværsmulighederne i vagtbogen, eller om vi skal udvikle et nyt fraværsmodul.

  Uanset hvilken løsning vi lander på, så vil det behov du nævner blive dækket.

 13. Header footer på "print Ugeplan"

  Tilføj
  Header med Ugeplan for [Klasse] Uge [uge nr.]
  Footer med Side [side nr.] af [total sider] Print dato: [dato]

  Gælder og også elevintra, men man kan kun vælge 1

  Hvis du har prøver at udskrive ugeplanen for 2+ børn, så er der ingen grund til at stemme om det. bliver de blandet, og der er ingen måde at finde ud af hvad der hører sammen.

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 14. MFA / To faktor godkendelse (Sikkerhed!)

  Mulighed for at beskytte ens konto med QR kode baseret multi-faktor beskyttelse for forøget sikkerhed.

  Ps. Lad nu være med at lave jeres egen standard, følg den åbne TOTP standard, så vi kan bruge vores eksisterende app og bare tilføje vores Forældre Intra konto der

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 15. Kontakt - muligt at ændre rækkefølge på hhv. Mor / Far - så det er den primære forældre der kontaktes først

  Kontakt - mulighed for at ændre rækkefølge på hhv. Mor / Far
  - så det er den primære forældre der kontaktes først

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 16. Gør det muligt at skifte mellem børn ved samme log in - også hvis ikke går på samme skole!

  Det var fantastisk, da jeg let kunne skifte mellem børn på samme log in. Det kan jeg ikke længere fordi den ene går på en anden skole - vidst nok på app'en men den bruges mest til beskeder. Overblik over diverse aktivitter og ugeplaner kræver pc - overblikket ikke stærkt nok til app'en endu. I tillæg et minus at jeg ikke kan være logget ind på begeg børns intra samtidig. Det giver bedre overblik over alle de mange hverdagsinformationer og aktiviteter, når man kan gå hurtigt frem og tilbage mellem profilerne.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Har man børn på flere skoler, er det korrekt at den nemmeste indgangsvinkel er app’en. I selve app’en kan man se nogle af de mest basale funktioner, men der er herfra også mulighed for at hoppe ind til siden med alle funktioner. Så man har adgang til både skole 1 og skole 2 via app’en.

  Vi arbejder i øjeblikket på en ny forældreapp, som kommer til at gøre skifte mellem skoler bedre, så håber den kommer til at hjælpe dig.

  På web-grænsefladen kan man ikke skifte mellem flere skoler, men det er noget som vi overvejer at gøre noget ved.

 17. Samlet side til forældre/lærere/kontorpersonale som i classic i sin tid

  Jeg er ked af, at jeg stadig (efter et år eller hvor lang tid der nu er gået) skal arbejde i classic, da en del opgaver kun kan løses der, mens forældrenes intra ser meget anderledes ud.
  Jeg ønsker mig, at skoleintra kun har en side, ligesom før.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Vi arbejder løbende på at tilføje og forbedre Ny SkoleIntra. Vi har i øjeblikket fokus de funktioner som benyttes af den “almindelige” medarbejder. Specielle kontorfunktioner og administratorfunktioner er vi ikke kommet.

  Der er allerede mange funktioner i Ny SkoleIntra, og manger benytter også udelukkende denne, men hvis man har behov for mere administrative funktioner, så finder man disse i classic.

 18. cicero

  Jeg har lige fået en besked fra Cicero (bibliotekssystem) at der er udviklet en Widget til Aulo så elever og forældre kan se udlån - se nedenstående. Det vil være rigtigt dejlig med en tilsvarende funktionalitet i Skoleintra.

  Cicero Udlån til Aula
  Vi har været i dialog med rigtig mange kommuner omkring adgangen til at se lån og påmindelser i Aula. Det har udmøntet sig i en widget, der kan vises for forældre og elever i Aula. Her kan forældre bl.a. få vist barnets lån fra skolebiblioteket med forsider – en stor hjælp for forældre til børn i de mindre…

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Overvejes  ·  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 19. Vi har et brændende ønske om at kunne udskrive en oversigt over alle vores læreres samtaler. Vi har 6 gange om året forældrekonsultationer o

  Hej Intra

  Vi har et brændende ønske om, at kunne udskrive en oversigt over alle vores læreres samtaler. Vi har 6 gange om året forældrekonsultationer og bruger til dette "samtaler"
  Vi har virkelig brug for at kunne udskrive en samlet oversigt over alle lærernes samtaler, så vi ikke behøver at skulle ind på hver enkelt lærer for at se deres hvordan bookingen ser ud.

  Med venlig hilsen

  Hanne Rydén
  skolesekretær

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 20. Vi savner i den grad muligheden for at vedhæfte en fil i kalenderen, så der fx. kan vedhæftes fyldestgørende info til en aktivitet

  Vi mangler sådan muligheden for at kunne vedhæfte en fil i kalenderen, så man fx kan vedhæfte en indbydelse til et arrangement, fyldestgørende info til en aktivitet, eller plan for lejrskolen.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Planlagt  ·  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
← Previous 1
 • Don't see your idea?

SkoleIntra

Categories

Feedback and Knowledge Base