SkoleIntra

 1. Print af samtaler

  Efter flytningen af samtaler til nyt skoleintra er det ikke mere muligt at lave et fornuftigt print af listen over samtaler.
  Så vi har et stort ønske om at få en printmulighed hvor alle samtaler kommer med - gerne som det ser ud på skærmen.

  10 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Værktøj til at lave annotationer i et PDF.

  jeg mangler at kunne lægge en PDF ind (som et opgaveark) når jeg laver forløb under fag, og at eleverne via et annotationsværktøj, lan lave tekstbokse, streger, cirkler, highlights osv. Det skal selvfølgeligt fungere sammen med programmerne for de ordblinde, hvis ens PDF er OCR-behandlet.

  Vores ordblinde skal helst ikke bakse med flere programmer, så jeg ville elske, hvis de bare kunne åbne en pdf i deres "fag" og skrive og ikke skulle downloade til deres computer for derefter at åbne i AppWriter PDF-viewer eller PDF reader.

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Besked system. Mulighed for at vælge om beskeden skal sendes nu eller på senere tidspunkt.

  Det ville være lækkert at kunne vælge om man ville sende beskeden i besked systemet nu eller kunne vælge at den blev sendt på et selvvalgt tidspunkt/dato

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Advarsel ved lektiedagbog

  På det nye SkoleIntra, når man vælger at trykke på slet note under lektiedagbogen, så sletter den alle noter for dagen. Måske I skulle sætte en lille advarsel op om at det ikke bare er ens egen note, men alles noter man sletter.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Tak for input. I lektiebogen kan vi ikke se hvem der har skrevet hvad. Det hele er én stor note. Derfor slettes hele noten, når man sletter. Det kan derfor være en god idé at vi advarer om dette.

  I ugeplanen har vi flere muligheder, og her er det nemt at slette de noter man selv har tilføjet.

 5. 2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Udfyldelse af UPV

  Bliver det muligt for eleverne at læse de begrundelser i UPV, som lærerne har skrevet i UPV'en uden at skulle bruge elevplansværktøjet - som vi ikke benytter. I øjeblikket er det ikke muligt.
  Fra i år skal lærerne jo udfylde UPV, inden eleverne gør det. Det vil være en forbedring for elever og forældre.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ElevIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Tak for input. I morgen torsdag d. 7/11 kommer en ny version af UPV, som lever op til de seneste ændringer fra uvm. Versionen gør det ikke muligt for elev/forældre at se begrundelserne uden elevplan, og det er desværre ikke noget vi kan nå at lave i denne omgang.

  Det er dog en god idé, og vi vil sætte den på listen over udviklingsønsker, så vi i fremtiden vil gøre det nemmere for skolerne at leve op til “Skriftlig meddelelse” ifm. UPV.

 7. Gør det muligt at skifte mellem børn ved samme log in - også hvis ikke går på samme skole!

  Det var fantastisk, da jeg let kunne skifte mellem børn på samme log in. Det kan jeg ikke længere fordi den ene går på en anden skole - vidst nok på app'en men den bruges mest til beskeder. Overblik over diverse aktivitter og ugeplaner kræver pc - overblikket ikke stærkt nok til app'en endu. I tillæg et minus at jeg ikke kan være logget ind på begeg børns intra samtidig. Det giver bedre overblik over alle de mange hverdagsinformationer og aktiviteter, når man kan gå hurtigt frem og tilbage mellem profilerne.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Har man børn på flere skoler, er det korrekt at den nemmeste indgangsvinkel er app’en. I selve app’en kan man se nogle af de mest basale funktioner, men der er herfra også mulighed for at hoppe ind til siden med alle funktioner. Så man har adgang til både skole 1 og skole 2 via app’en.

  Vi arbejder i øjeblikket på en ny forældreapp, som kommer til at gøre skifte mellem skoler bedre, så håber den kommer til at hjælpe dig.

  På web-grænsefladen kan man ikke skifte mellem flere skoler, men det er noget som vi overvejer at gøre noget ved.

 8. Ønske om at vedhæftede filer i vikarnoter også kan hentes i Nyt SkoleIntra

  Under vikarnoter savner vores vikarer muligheden for at hente vedhæftede filer i Nyt SkoleIntra og App'en. Det er i dag kun muligt i Classic

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. "min ugeplan" ville fungere bedre hvis den vises med 1. lektion først og 8. lektion sidst, og ikke efter klassetrin

  min ugeplan bør vises med 1. lektion først, så 2. lektion o.s.v. Det er forvirrende hvis man udskriver den, at det altid er de yngste elever man har der kommer først, selvom man har dem sidst på dagen.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi er i øjeblikket ved at planlægge, hvordan vi skal lave “Min ugeplan” i Ny SkoleIntra. Dit forslag omkring rækkefølgen vil blive inddraget i denne udvikling :-).

  Vi forventer at “Min ugeplan” bliver udgivet i løbet af 2019.

 10. Samlet side til forældre/lærere/kontorpersonale som i classic i sin tid

  Jeg er ked af, at jeg stadig (efter et år eller hvor lang tid der nu er gået) skal arbejde i classic, da en del opgaver kun kan løses der, mens forældrenes intra ser meget anderledes ud.
  Jeg ønsker mig, at skoleintra kun har en side, ligesom før.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi arbejder løbende på at tilføje og forbedre Ny SkoleIntra. Vi har i øjeblikket fokus de funktioner som benyttes af den “almindelige” medarbejder. Specielle kontorfunktioner og administratorfunktioner er vi ikke kommet.

  Der er allerede mange funktioner i Ny SkoleIntra, og manger benytter også udelukkende denne, men hvis man har behov for mere administrative funktioner, så finder man disse i classic.

 11. cicero

  Jeg har lige fået en besked fra Cicero (bibliotekssystem) at der er udviklet en Widget til Aulo så elever og forældre kan se udlån - se nedenstående. Det vil være rigtigt dejlig med en tilsvarende funktionalitet i Skoleintra.

  Cicero Udlån til Aula
  Vi har været i dialog med rigtig mange kommuner omkring adgangen til at se lån og påmindelser i Aula. Det har udmøntet sig i en widget, der kan vises for forældre og elever i Aula. Her kan forældre bl.a. få vist barnets lån fra skolebiblioteket med forsider – en stor hjælp for forældre til børn i de mindre…

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Overvejes  ·  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Kontakt - muligt at ændre rækkefølge på hhv. Mor / Far - så det er den primære forældre der kontaktes først

  Kontakt - mulighed for at ændre rækkefølge på hhv. Mor / Far
  - så det er den primære forældre der kontaktes først

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Direkte besked til modtager

  Vi savner funktionen i det nye personaleintra, hvor man kan give direkte besked til personer, når der f.eks. oprettes et møde i kalenderen.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi har planlagt en denne forbedring. Det bliver muligt at kunne sende en besked. Derudover vil der også automatisk blive oprettet en notification (klokken).

  Det er også muligt at vi kommer til at danne en push-notifikation, som kommer frem på mobilen, hvis man benytter app’en.

 14. Ugeplaner

  Det kunne være rart, hvis man som lærer kunne se sin egen ugeplan. Så behøver man ikke bladre rundt mellem klassernes ugeplaner, for at få et overblik over sin dag/uge.

  Mvh Pia

  20 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Download af filer fra ElevIntra

  Når man går i "Arkiv > Samlemapper", så kan man ud for hver mappe downloade mappen som en .zip-fil.

  Hvorfor kan man ikke det, når man går i "Admin > ElevIntra > Administrer samlemapper > Fællesmapper"
  Der kan man kun hente mappens opbygning, men uden indhold.

  Det ville være smart, hvis man kunne det, det er et kæmpe arbejde at man skal højreklikke på hver enkelt fil og vælg "Gem som" - Der skal være en smartere metode.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ElevIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Benyt kaldenavne i dynamiske sider

  Selvom læreren har haft valgt at vise kun sit fornavn og
  efternavn(Kaldenavn) i Intra, så kan man se alle samtlige vedkommendes navne, når man f.eks. vil indsatte deres E-mail adresser under dynamiske sider i Skoleporten.
  Er det noget I kan gøre noget ved, således lærerens valg af Kaldenavn
  i Intra også gælder for visninger af dynamiske sider i Skoleporten?

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  SkolePorten  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Vi har et brændende ønske om at kunne udskrive en oversigt over alle vores læreres samtaler. Vi har 6 gange om året forældrekonsultationer o

  Hej Intra

  Vi har et brændende ønske om, at kunne udskrive en oversigt over alle vores læreres samtaler. Vi har 6 gange om året forældrekonsultationer og bruger til dette "samtaler"
  Vi har virkelig brug for at kunne udskrive en samlet oversigt over alle lærernes samtaler, så vi ikke behøver at skulle ind på hver enkelt lærer for at se deres hvordan bookingen ser ud.

  Med venlig hilsen

  Hanne Rydén
  skolesekretær

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Vi har brug for logbog funktionen!

  Har i planer om at lave en logbog funktion, som på klassik?

  Vi savner den nemlig på den nye version..

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi har ikke glemt logbogen, og den er også med i vores overvejelser. Lige nu er andre funktioner prioriteret, men den er helt klart på kandidatlisten over behov, som vi overvejer at dække i Ny SkoleIntra.

 19. Vi savner i den grad muligheden for at vedhæfte en fil i kalenderen, så der fx. kan vedhæftes fyldestgørende info til en aktivitet

  Vi mangler sådan muligheden for at kunne vedhæfte en fil i kalenderen, så man fx kan vedhæfte en indbydelse til et arrangement, fyldestgørende info til en aktivitet, eller plan for lejrskolen.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Planlagt  ·  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Besked fra Elevrådsformand til alle elever.

  Kære SkoleIntra. Jeg vil gerne kunne give vores elevrådsformand og næstformand adgang til at skrive til alle elever.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ElevIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi har planlagt at lave nogle ændringer vedr. elevrådet. Vi forventer disse ændringer også kommer til at opfylde dette ønske, så det bliver muligt at vælge om et medlem på sende besked til Elever/Medarbejdere/Forældre.

← Previous 1 3 4
 • Don't see your idea?

SkoleIntra

Categories

Feedback and Knowledge Base