SkoleIntra

 1. Mulighed for at oprette mapper i ForældreIntra -> Dokumenter -> Fra skolen

  Mulighed for at oprette mapper i ForældreIntra -> Dokumenter -> Fra skolen, så forældre kan finde rundt i dokumenterne, hvis man som skole har mange dokumenter her.

  Desuden er det ulogisk, at man skal uploade dokumenter via Admin -> Fra kontoret -> Meddelelser fra kontoret. Måske burde det være via dokumentarkiv e.l.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Er det muligt at få skoleporten til at bruge facebook Pixel sporing?

  Facebook Pixel sporing
  Kan en sådan bruges med skoleporten

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  SkolePorten  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Synliggøre opdaterede tekster

  Når opslag bliver opdateret (af lærere og bestyrelse m.m.) skaber det af og til forvirring blandt forældrene. Det kan være svært at vide, om der overhovedet er en reel opdatering - og hvilken - eller om man som forælder blot har læst forkert i første omgang.

  Det gælder opslag på opslagstavlen og på ugeplanen.

  Forslag:
  1) Dato for seneste opdatering noteres.
  2) Der skrives som standard med en ny fontfarve, når der laves en opdatering.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Gøre 'vis mere' mere tydelig.

  Vi oplever jævnligt at andre forældre ikke ser 'vis mere'.

  Et tidligere forslag om at gøre den tydeligere står som gennemført, men det har åbenbart ikke været nok, da vi til stadighed oplever problemer.

  2 andre forslag kan måske hjælpe:
  1) Venstre-justér linket 'vis mere' og omdøb det 'vis mere herunder'
  2) Vis de første linier af 'vismere'-indholdeti gråtone, sådan at det indikeres, at der er mere at se.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Mulighed for at se lektiedagbogsnoter i kronologisk rækkefølge fra de lektier der først er for til de seneste.

  Mulighed for at se lektiedagbogsnoter i kronologisk rækkefølge fra de lektier der først er for til de seneste.
  Både i ElevIntra og ForældreIntra.
  Mvh. Anna

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ElevIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Manglende elevinfo i vagtbogen

  I vagtbogen i Mordern ser vi kun elevernes fornavne. I Classic kan vi se ekstra oplysninger, som fx værelser og kontaktlærer.
  Den ekstra info mangler vi ofte i Mordernudgaven - håber den kan komme med.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Vagtbogen skal igen ud i hovedmenuen i Modern-udgaven

  Efter seneste release er "Vagtbogen" flyttet ind under et nyt menupunkt "Registrering". Herinde skal man først skifte fra Klasselog til vagtbog, for derefter at skulle klikke sig ind på vagtbogen.
  Vi bruger vagtbogen rigtig meget i vores hverdag - den er en central del i efterskolen, og det er mange ekstra klik der pludselig er kommet.
  Hvis ikke vagtbogen kan lægges tilbage, ser vi gerne en mulighed for at vi selv kan oprettet vagtbogen i hovedmenuen i Mordern. Det er pt. ikke muligt.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Intern fraværsårsag print med vikarskemaer

  Når jeg opretter et vikarskema, kan jeg enten skrive den interne årsag i feltet "Intern fraværsårsag" eller bagefter skrive det i "intern notesblok".

  Den interne notesblok, har den fordel at man printe den, men den går mange år tilbage, og er ikke knyttet til det enkelte vikarskema.

  Skriver man i "intern fraværsårsg" har man ingen mulighed for at få vist det i en oversigt eller printe det. Så det ville være smart hvis de noter man skrev en automatisk blev overført til notesblokken, eller endnu bedre at man kunne få dem printet med ud når man printer ugeskema for vikarer.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Selvvalgte overskrifter

  Oprette nye overskrifter (bjælker) på opslagstavlen efter eget valg - som f.eks. "nyt fra" eller "dokumenter" - blot hvor vi selv vælger overskriften og derefter kan lægge indhold ind!

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Behold navnet på udgiveren af en besked selvom udgiveren har forladt arbejdsstedet og en ny medarbejder har overtaget vedkommendes initialer

  Gemte beskeder i arkiv - ser pludselig ud til at være skrevet af en anden person. Det er forvirrende. Det ville være godt, at det ikke ændrede sig til noget forkert, bare fordi en ny medarbejder har overtaget initialerne.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. massereservationer

  Så vidt jeg kan se kan man kun booke en dag af gangen i det nye intra. Kunne I ikke tilføje at man kan reservere for en periode? Vi har en del romansæt på skolen, som man typisk arbejder med 3 uger, og det er lidt tungt at skulle vælge en dag af gangen.

  I skoleintra classic kan man massereserve under Admin->tilpasning->Masseoprettelse/Massesletning, kunne man evt. kopiere "massereservationer" så det også findes under Koordination->Reservationer, så lærerne kun skal et sted hen når de skal reservere emner?

  Mvh
  Kristoffer

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Ønske om at kunne tilknytte en Facebook-pixel på skoleporten

  I forhold til registrering af klik på vores skoleport er det et stort ønske at kunne tilknytte en Facebook-pixel til siden. Hermed er det muligt at målrette information og PR til bestemte grupper.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  SkolePorten  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Print af samtaler

  Efter flytningen af samtaler til nyt skoleintra er det ikke mere muligt at lave et fornuftigt print af listen over samtaler.
  Så vi har et stort ønske om at få en printmulighed hvor alle samtaler kommer med - gerne som det ser ud på skærmen.

  14 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Masseopload til samlemapper

  Please - en masseoploadfunktion til samlemapperne.
  Jeg har lige scannet en bunke sager og foran venter mere end 2000 klik og slid på højre skulder
  De skal kun op i fem forskellige mapper, så det ku' være klaret med ca. 70 klik, hvis der var en masseopload!!

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Generering af månedligt fravær

  Kære "Skoleintra"
  Vi benytter vagtbogen til notering af fravær i intra.
  Vi kunne godt tænke os, at intra månedsvis kunne generere en fraværsoversigt/optælling over alle elevers fravær, som (selvfølgelig kun) sendes ud til de respektive elevers forældre, uden at skulle sende det enkeltvis.
  Det er en del af vores kommende fraværspolitik, da vi gerne vil arbejde forebyggende med fravær.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Tak for forslaget. Vi overvejer i øjeblikket om vi skal forbedre fraværsmulighederne i vagtbogen, eller om vi skal udvikle et nyt fraværsmodul.

  Uanset hvilken løsning vi lander på, så vil det behov du nævner blive dækket.

 16. Masseoprettelse af kalenderpunkter

  Jeg har ikke kunnet finde det andre steder, men er det ikke rigtigt at man i det nye Intra ikke kan oprette et kalenderpunkt for flere dage. I det gamle kunne man lave masseoprettelse. Kan man få det indført i det nye også?

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Beskeder til forældre

  Når man sender beskeder ud til alle forældre, kunne det være rart, hvis beskederne kun bliver modtaget én gang, selvom forældrene har flere børn på skolen. Nogle familier oplever at få den samme besked flere gange. Et ønske er, at man kan vælge at sende beskeder ud pr. familie.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Klasselog

  På trods af at vi har aula har vi købt intra for stadigvæk at kunne bruge klasseloggen, da der rent ud sagt ikke findes et ordentligt alternativ.
  Vi er meget afhængige af intra:
  1. Mulighed for at bagudopdatere noter. Nogle lærere når først at skrive i klasseloggen dagen efter en hændelse. Derfor vil det være fint at man kunne gøre dette, som i den gamle version.
  2. Mulighed for at kunne se hvem der har læst noten f.eks. afdelingsleder.
  3. Ud fra et søgeresultat at klikke ind på en konkret note. Hvorfor kan man ikke dette, har jeg overset noget? …

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  vedr. 1) Mulighed for at oprette en klasselognote for en dato i fortiden, vil vi overveje. Det vil muligvis kræve en ændring på måden hvorpå en note vises, da vi måske er nødt til at vise både en oprettelsesdato og en “hændelsesdato” – hvis altså det er nødvendigt at kunne skelne mellem disse.

  vedr. 2) Det er noget vi i princippet kan implementere, men da man ikke klikker sig ind på en note, for at læse den, men i stedet scroller ned over noter, så kan en registrering af dette nemt blive upræcis. Det at man scroller ned over x-antal noter, betyder nødvendig ikke, at man har læst dem.

  vedr. 3) Når man søger efter noter, så vises alt indholdet på de noter som findes frem. Man kan/skal derfor ikke klikke sig ind på noten, da alt information er tilgængelig i søgeresultatet.

 19. Header footer på "print Ugeplan"

  Tilføj
  Header med Ugeplan for [Klasse] Uge [uge nr.]
  Footer med Side [side nr.] af [total sider] Print dato: [dato]

  Gælder og også elevintra, men man kan kun vælge 1

  Hvis du har prøver at udskrive ugeplanen for 2+ børn, så er der ingen grund til at stemme om det. bliver de blandet, og der er ingen måde at finde ud af hvad der hører sammen.

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. MFA / To faktor godkendelse (Sikkerhed!)

  Mulighed for at beskytte ens konto med QR kode baseret multi-faktor beskyttelse for forøget sikkerhed.

  Ps. Lad nu være med at lave jeres egen standard, følg den åbne TOTP standard, så vi kan bruge vores eksisterende app og bare tilføje vores Forældre Intra konto der

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4 5
 • Don't see your idea?

SkoleIntra

Categories

Feedback and Knowledge Base