SkoleIntra

 1. Visning af ElevIntra Modern i Admin, ElevIntra

  Når man i PersonaleIntra benytter Admin, ElevIntra, Skift til ElevIntra uden ny login, så får man vist ElevIntra Classic. Det vil være en klar forbedrig, hvis man får vist Modern - eller kunne vælge

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ElevIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. ugeplaner

  Lektioner i relevant rækkefølge med første lektion øverst, så man ikke skal lede på siden efter f.eks. l. lektion, som måske står nederst!
  Altså lektion 1-lektion 2 osv.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Lektier og flueben.

  Når lærene indskriver lektier, kunne der så automatisk tilføjes en lille firkant ud for den pågældende lektie eller fag, sådan at når lektierver lavet, kan eleven sætte et flueben?
  Vil være praktisk, hvis der laves forud, sådan så man nemt kan se, hvad der er lavet og ikke.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Notifikationer på app'en ved lektie- & påmindelser

  Kunne være rart hvis man fik notifikationer på forældre- & elev Intra, når der bliver indskrevet lektier & påmindelser og ikke kun ved beskeder.
  For man er på nuværende tidspunkt nød til at gå ind og se om der er skrevet noget.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hvis man benytter ugeplanen, så sendes der en pushnotifikation til forældrene når ugeplanen udgives. Vi har også også planer om at udvide notifikationsmulighederne for ugeplanen i fremtidige opdateringer.

  Lektiebogen videreudvikler vi ikke på.

 5. Landskabsmode

  Gøre det muligt at læse vedhæftede filer i landskabs mode på smart devices.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Emoji symboler i modern - editoren ønskes

  Emoji - symboler i modern- editoren ønskes!
  Når man bruger emojis i classic, slår de igennem i FI og EI som en grim kode. Kan det ændres, så man også kan se symbolet i Modern.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Overblik over forældre der bruger UNI-login

  Vi ønsker, at alle forældre skal bruge UNI-login for at komme på ForældreIntra. I overgangen fra 'almindeligt' login til UNI-login, vil det være rart med en oversigt på, hvem der endnu ikke bruger det (så vi kan kontakte vedkommende, og bede dem skifte).

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Vi ønsker at forældre kan lægge billeder i kontaktbogen

  Da vi er en specialskole har vi brug for at forældre kan lægge billeder i kontaktbogen i forhold til billeder hjælpemidler osv

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Drop Modern, gå tilbage til Classic

  Layout, farver og den slags er smag og behag, her er lærerkollegiet delt. Men i funktionalitet er vi til gengæld helt enige.
  Drop Modern og vend tilbage til Classic. Det fungerer!
  Hvorfor ændrer en succes til en rodebutik?
  Vi har i travle hverdage ikke tid til at sidde og lede i Modern for at finde funktioner, som vi præcis ved/vidste placeringen af i Classsic!

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Gøre 'vis mere' mere tydelig.

  Vi oplever jævnligt at andre forældre ikke ser 'vis mere'.

  Et tidligere forslag om at gøre den tydeligere står som gennemført, men det har åbenbart ikke været nok, da vi til stadighed oplever problemer.

  2 andre forslag kan måske hjælpe:
  1) Venstre-justér linket 'vis mere' og omdøb det 'vis mere herunder'
  2) Vis de første linier af 'vismere'-indholdeti gråtone, sådan at det indikeres, at der er mere at se.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Printfunktion af lektiebogen - kommende 7 dage

  Særligt for børn i mellemtrinnet, ville det være rart at kunne printe lektier for 1uge frem på 1 A4 ark. De får overblikket, kan selv læse det og kan vinge af og lærer derved, at disponere henover dage.
  Det er som forældre også rart, ikke hele tiden at skulle scrolle, for at fortælle lektierne - oplever det forstyrrer koncentrationen og tab af flow.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ElevIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. lav timerfunktion til udgivelse af ugeplaner

  Det kunne være skønt med muligheden for at time udgivelsen af ugeplanen, så man i forvejen kunne bede systemet om at udgive planen eksempelvis mandag morgen kl. 8.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Markering i lektiebog

  Når forældre og elever kigger på månedsoversigten i lektiebogen kunne det være rart, at der er en markering på de dage, hvor der er lektier. (Det var der i classic)

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Besked til andre brugere om aktivitet i en skabelon

  Vi ønsker, at skabelonerne bliver låst for andre når, en bruger arbejder i den pågældende skabelon. På den måde forhindrer man at flere skriver samtidig, og at den uheldige får overskrevet sit arbejde.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Advisering til elev og forældre om lektiebog

  Kunne man lave en mulighed for at afmærke i en adviseringsrubrik ved oprettelse af lektier, således elev og forældre ville blive påmindet om f.eks. en aflevering i dansk til i næste uge? Altså via en besked.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ElevIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Mulighed for at oprette mapper i ForældreIntra -> Dokumenter -> Fra skolen

  Mulighed for at oprette mapper i ForældreIntra -> Dokumenter -> Fra skolen, så forældre kan finde rundt i dokumenterne, hvis man som skole har mange dokumenter her.

  Desuden er det ulogisk, at man skal uploade dokumenter via Admin -> Fra kontoret -> Meddelelser fra kontoret. Måske burde det være via dokumentarkiv e.l.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Kalenderen bør udvikles!!!

  Jeg savneren at kalender kan synkroniseres begge veje og ikke kun den ene vej fx med min telefon//google kalender//outlook mv.

  Ligeledes er kalenderen mangelfuld i forhold til at kunne gøre tekst usynligt eller kun synligt for deltagerne af mødet, der kan ikke vedhæftes en dagsorden mv.
  Hvis jeg booker en lærer som fx har skemabrikker fortælleren kalenderen ikke at vedkommende ikke kan pga. undervisningen - dette kan man fx i Aula.
  Er der planer om at udvikle kalenderen eller skal vi se os om efter andrenutidige løsninger?
  Vh Mikkel

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Er det muligt at få skoleporten til at bruge facebook Pixel sporing?

  Facebook Pixel sporing
  Kan en sådan bruges med skoleporten

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  SkolePorten  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4 5
 • Don't see your idea?

SkoleIntra

Categories

Feedback and Knowledge Base