SkoleIntra

 1. Behold ugeplanen i Classic-udgaven

  Jeg er superbruger af ugeplanen, og det er med gru, at jeg nu ser, at mine arbejdsforhold i fremtiden bliver forværret, idet ugeplanen udgår i Classic udgaven. Ugeplanen i Classic-udgaven er meget lettere at overskue end i Modern-udgaven. I Classic kan jeg i selve skrivefasen overskue det samme fag i over en hel uge. Det kan jeg ikke i Modern-udgaven. I I Modern-udgaven skal jeg ind på hver enkelt dato og skrive uden at kunne se, hvad der står f.eks dagen før i samme fag. Dette besværliggør mit arbejde og koster unødvendig tid. Lad derfor være med at lave noget…

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Det er en smule forskel på hvordan Ugeplanen udfyldes i Classic og i Modern. Hvis man står på fanen Min ugeplan, så er der dog ikke stor forskel på det scenarie du nævner. I Min ugeplan ser du det, som du selv har indtastet i ugeplanen. Man kan gå direkte til udfyldning af et fag ved at klikke på lektionen ude til højre, hvor dine skemabrikker vises. Du kan altså f.eks. klikke på Dansk ud for mandag, og et skrivefelt for dette fag/dag bliver vist. Når man gemmer kan man se indholdet i ugeplanen, og så kan man f.eks. klikke på Dansk ud for tirsdag, og indtaste for denne dag..

 2. Læsekontrakt - masseforlænge - masseredigere

  I Classic er det muligt at masseforlænge og masseredigere flere læsekontrakter på en gang. Det kunne vi også godt tænke os i Moderne.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 3. ugeplan

  Vi kunne godt tænke os en printvenlig version af ugeplanen. I Classic kunne en ugeplan være på en side, og man kunne printe og hænge op i klassen. I moderne fylder det flere sider.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 4. Brug af MitID eller Google som IdP

  STIL har valgt at udfase UNI-LOGIN for ansatte. Har i planer om at SkoleIntra kan benytte MitID eller Google som IdP? Det vil give os "gratis" de 2-faktor løsninger som findes i disse systemer. Ansatte kan også benytte samme brugenavn/kodeord som de benytter andre steder

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 5. Skabeloner i beskeder i Moderne SkoleIntra

  Vi har mere end 20 skabeloner, som vi bruger i beskedsystemet. Det kan f.eks. være forudfyldte beskeder fra biblioteket med skolens kontooplysninger, som kan sendes til forældrene, arbejdstidssedler og andre beskeder til kontoret.
  Vi ønsker derfor, at det også bliver muligt at bruge skabeloner i Moderne SkoleIntra.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 6. Beskeder indbakke layout

  Kunne man evt. ændre layoutet i beskeder, så emnet var med fed og afsenderen var med almindelig skrifttype, og sætte emnet over afsenderen?

  Desuden ville det være rart hvis man kunne optimere indbakken til desktop view. I classic kan man se optil 17 beskeder samtidigt, mens kun 13 i modern.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 7. Kontaktbøger - ønske om at bevaret klokkeslæt i Nyeste/ Seneste indlæg"

  I Kontaktbøgerne kan man i Classic se dato og klokkeslæt for nyeste/ seneste indlæg. I Modern er det kun dato. Den forskel vil give vores SFO en hel del ekstra forgæves opslag, når de tjekker beskeder fra efter kl 15 i går. Det er derfor et stort ønske at få klokkeslæt med i Modern - dog gerne uden sekunder..

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 8. Linjeskift i ugeplanen

  Når man trykker på Return-knappen på sit tastatur i Classic udgaven af Ugeplanen og laver linjeskift, så rykker curseren lige ned under den linje, man lige har skrevet.
  Når man laver linjeskift i Modern-udgaven, så bliver mellemrummet meget stort mellem linjerne.
  Hvordan gør man linjeafstanden mindre i Modern-udgaven?

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 9. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 10. Forlængelse af perioden for masseoprettelse af vikar

  Når jeg vil foretage masseopret af en vikar gælder følgende:

  Der kan oprettes et vikarskema (uden angivelse af vikarer) for den valgte lærer op til 30 dage frem. Vælg et interval af datoer, som vikarskemaet skal masseoprettes i. Man kan også vælge at oprette vikarskemaer for udvalgte ugedage i perioden.

  Er det muligt at forlænge perioden til eks. 180 dage? Evt. ved at koble til kalenderfunktionen?

  Mvh. Peter Terney
  Sct. Ibs Skole

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 11. Modtagelister

  Vil det være muligt at lave privatemodtagelister ud fra initialer på skemaet ved et enkelt klik? Lidt ligesom at give rettigheder til personalet ift. skemaerne?
  Mvh. Anna

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 12. To faktor login

  For at øge sikkerheden ønsker vi to faktor login, hvis man skal tilgå personfølsomme oplysninger.
  Ikke som det er nu, hvor man anvender Uni Login begge gange.

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 13. Klasselog: Alle noter er upassende

  I Classic skulle man aktiv fremsøge en note for at læse den. Det er et godt princip.
  I Modern får man alle noter præsenteret ved login. Det er efter min mening upassende.
  Jeg vil foreslå, at menupunktet "Alle noter" fjernes, og at man lander på "Mine noter", når man logger sig ind i Klasselog. Derfra kan man søge derhen, hvor man vil.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 14. Planlægge afsendelse af beskeder

  Kære SkoleIntra, mine kollegaer og jeg ønsker en mulighed for at "planlægge" afsendelse af beskeder. Man har ved almen mails og SMS mulighed for at afsende beskeden med det samme, eller at plængge afsendelse af mails og sms. En mulighed for valg af dato og tidspunkt ved planlagt afsendelse af beskeder på intra er et stort ønske fra mine kollegaer og jeg.

  God dag og arbejdslyst.
  Venligst Janni

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 15. Sortering af indbakke (forældre, elever, kollegaer)

  Det er pt. muligt at sortere beskederne i indbakken udfra følgende kategorier. [Alle] eller [Skolebestyrelsen].

  Det vil være enormt værdsat, hvis følgende kategorier kunne tilføjes.
  [Elever] Beskeder, som elever på skolen har sendt til læreren.
  [Forældre] Beskeder, som forældre til elever på skolen har sendt til læreren.
  [Kollegaer] Beskeder, som kollegaer på skolen har sendt til læreren.

  Eventuelt suppleret med [Ledelsen/Administration].

  Håber I vil tage det op til overvejelse. Det kunne lette arbejdet med kommunikationen betragteligt.

  Bedste hilsner
  Rasmus

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Det er vores plan at gøre det muligt, at sætte labels på beskeder, som så kan benyttes til filtrering. Det er også muligt, at vi vil autopåsætte labels, og vi vil i den forbindelse overveje dit forslag. Vi har opgaver vi prioriterer lige nu, men det er som nævnt på vores todo liste.

 16. Det skal være muligt ved hver enkelt medarbejder at definere om forældrene skal have mulighed for at skrive til medarbejderen.

  Det skal være muligt ved hver enkelt medarbejder at definere, om forældrene skal have mulighed for at skrive til medarbejderen.

  Vi har en del personaler, som forældrene ikke skal have mulighed for at kontakte.
  Hvis jeg vælger medarbejder i skema, så kan vores forældre ikke kontakte lærerne i skemafrie perioder, som vi har en del af i løbet af året.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 17. ugeplaner

  Lektioner i relevant rækkefølge med første lektion øverst, så man ikke skal lede på siden efter f.eks. l. lektion, som måske står nederst!
  Altså lektion 1-lektion 2 osv.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 18. Drop Modern, gå tilbage til Classic

  Layout, farver og den slags er smag og behag, her er lærerkollegiet delt. Men i funktionalitet er vi til gengæld helt enige.
  Drop Modern og vend tilbage til Classic. Det fungerer!
  Hvorfor ændrer en succes til en rodebutik?
  Vi har i travle hverdage ikke tid til at sidde og lede i Modern for at finde funktioner, som vi præcis ved/vidste placeringen af i Classsic!

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 19. Emoji symboler i modern - editoren ønskes

  Emoji - symboler i modern- editoren ønskes!
  Når man bruger emojis i classic, slår de igennem i FI og EI som en grim kode. Kan det ændres, så man også kan se symbolet i Modern.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 20. lav timerfunktion til udgivelse af ugeplaner

  Det kunne være skønt med muligheden for at time udgivelsen af ugeplanen, så man i forvejen kunne bede systemet om at udgive planen eksempelvis mandag morgen kl. 8.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
← Previous 1 3 4
 • Don't see your idea?

SkoleIntra

Categories

Feedback and Knowledge Base