SkoleIntra

 1. Vi har brug for logbog funktionen!

  Har i planer om at lave en logbog funktion, som på klassik?

  Vi savner den nemlig på den nye version..

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi har ikke glemt logbogen, og den er også med i vores overvejelser. Lige nu er andre funktioner prioriteret, men den er helt klart på kandidatlisten over behov, som vi overvejer at dække i Ny SkoleIntra.

 2. Vi savner i den grad muligheden for at vedhæfte en fil i kalenderen, så der fx. kan vedhæftes fyldestgørende info til en aktivitet

  Vi mangler sådan muligheden for at kunne vedhæfte en fil i kalenderen, så man fx kan vedhæfte en indbydelse til et arrangement, fyldestgørende info til en aktivitet, eller plan for lejrskolen.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Planlagt  ·  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Besked fra Elevrådsformand til alle elever.

  Kære SkoleIntra. Jeg vil gerne kunne give vores elevrådsformand og næstformand adgang til at skrive til alle elever.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ElevIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi har planlagt at lave nogle ændringer vedr. elevrådet. Vi forventer disse ændringer også kommer til at opfylde dette ønske, så det bliver muligt at vælge om et medlem på sende besked til Elever/Medarbejdere/Forældre.

 4. Fuld/granuleret synkronisering af aktivitetskalender

  User-story: "Som forældre vil jeg gerne kunne synkronisere hele eller dele af aktivitetskalenderen til min (eller mit barns) personlige kalender, således at jeg eks. kan have det samme overblik med mig på min mobiltelefon som jeg har når jeg logger ind i web-interfacet (og således at jeg har mulighed for at se aktivitetskalenderen sammen med mine øvrige kalendre)".

  Det ville være rart om man kunne abonnere på alle eller specifikke kalendre vist i "kalender"-viewet, således at man eks. kan få synkroniseret skoleskemaet til sin telefon. Det man ser i "kalender"-viewet er nemlig ikke nødvendigvis identisk med det man får når…

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Der ønskes en forbedring af reservationsmodulet.

  Hvis man f.eks. skal booke et rejsekort, vælger man først rejsekortet, herefter datoen. Hvis den så er optaget skal man starte forfra.

  I classic, kan man vælge datoen først, og siden den ting man vil booke, hvilket gør det lettere.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Mappe struktur i besked arkiv. Det kunne være lækkert at man kunne gemme beskederne i forskellige mapper i besked arkivet.

  Det kunne være lækkert at man kunne gemme beskederne i forskellige mapper i beskedarkivet. Det kan man i det gamle, men jeg kan ikke se funktionen i det nye?

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi har planlangt at implementere labels i beskedsystemet. På den måde bliver der mulighed for at organisere sine beskeder på en god måde. F.eks. kan man oprette en label som hedder arkiv. Funktionen forventes klar i første halvdel af 2020. Vi forventer heller ikke automatisk at slette beskeder i fremtiden, men vi har mere info om dette i løbet af 2020.

  Du kan læse lidt om den nye labelsfunktion på denne side: https://helpdesk.itslearning.dk/en/support/solutions/articles/7000053291-hvilke-nye-funktioner-er-pa-vej-til-skoleintra-

 7. Redigering af skrevne mails

  Redigering af en sendt mail - fx man opdager at der er en slåfejl eller det er det forkerte docx der er vedhæftet - eneste mulighed jeg ser pt er at tilbagetrække hele beskeden og starte forfra - det er for tidskrævende

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi har planer om at implementere denne funktion i en fremtidig opdatering. Det vil samtidigt blive mulig for modtager at se hvornår beskeden sidst er redigeret for at undgå tvivlsspørgsmål.

 8. Et ønske om mulighed for at hente billeder fra den pågældende enhed fra "Nyt skoleintra" Istedet for kun at have mulighed for at hente fra b

  Et ønske om mulighed for at hente billeder fra den pågældende enhed fra "Nyt skoleintra" Istedet for kun at have mulighed for at hente fra børnetube/skoletube når man skal sætte billeder i beskeder og i opslag

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Det er muligt at vedhæfte billeder til både opslag og beskeder.

  Hvis man har lagt billederne i fotoalbummet er det også muligt få vist billederne direkte i et opslag.

  Dog har du ret i, at man ikke i opslag eller beskeder ikke kan indsætte et billede direkte i editoren. Det får vi kigget på.

 9. Totalrenovere beskedsystemet og sammenlægge med opslagstavlen i stil med "Slack", "Google Hangouts Chat", "Microsoft Teams"

  Det ville optimere kommunikationen gevaldigt på skolerne og minimere tiden brugt på intra.

  Fordele:
  * et tydeligt overblik over samtalens forløb (a la sms'er og messenger)

  • samtalerum til enhver lejlighed. Hvis man nu nedsætter et udvalg, så har de et rum hvor de kan arbejde sammen uden at skulle skrive beskeder til hinanden. Alt der har med dét udvalgsarbejde, havner der.

  • en tydelig oversigt over al korrespondence med en given gruppe eller bruger pga. historikken.

  • slut med at skrive "kære ditten og datten" "bedste hilsner" osv. til sine kolleger. Intern moderne kommunikation hvor vi bare "taler" sammen uden at skulle…

  12 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Jeg vil meget gerne have mulighed for, at få et kalenderfeed på lektier, således at lektier kan tilføjes i ens kalender app.

  Jeg vil meget gerne have mulighed for, at få et kalenderfeed på lektier, således at lektier kan tilføjes i ens kalender app. Det giver bedre overblik i en travl hverdag.

  15 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Planlagt  ·  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Historik på kontaktbogsnoter vil være ualmindelig rart at få tilbage.

  Historik på kontaktbogsnoter vil være ualmindelig rart at få tilbage. Vi har brug for at vide, om en forælder har set kontaktbogen, eller om vi skal ringe/sms'e hjem for at sikre os, at beskeden er modtaget.

  7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Jeg synes man skal fjerne muligheden for at alle ansatte kan se hinandens fravær i personaleintra.

  Jeg synes man skal fjerne muligheden for at alle ansatte kan se hinandens fravær i personaleintra

  7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Vikarplan

  Det er ret væsentligt at kunne se (og skrive) hvad der skal laves med en klasse, når der skal være vikar. Det er ret frustrerende at stå med sin mobil, i et fremmed lokale eller i hallen og ikke straks kunne finde noten frem. Det er vigtigt at det hurtigst muligt kommer på den nye form intra har fået.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hvis man skal være vikar, og man logger ind på Nyt PersonaleIntra, så står der øvert “Du skal være vikar i dag”. Klikker man på dette link kommer man til kalenderen som viser hvor og hvornår man skal være vikar. Klikker man på emnet i kalenderen kan man se flere oplysninger, men man kan ikke se vikarnoten eller skrive respons. For at se vikarnoten eller skrive respons skal man dog til menuen vikar, som også er under kalenderen.

  Vi skal nok finde en måde hvorpå man nemmere kommer hen til de ønskede oplysninger.

 14. Svar til flere på web - ligesom på mobil

  Det vil være rart om man kan besvare til flere (fx hele klasserådet) på web-udgaven af Forældreintra ligesom man kan på mobil-udgaven.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hvis man modtager en besked, er det korrekt at der er en “svar alle” knap i app’en.

  I webudgaven kan man sætte flueben ved “Send kopi til øvrige”, hvor man svarer beskeden for at opnå samme resultat.

  Vi vil dog lave en “svar alle” knap i webudgaven, da det er nemmere at finde ud af samt mere genkendelig.

 15. Skemavisning og opløsning

  Ved en opløsning på 1280x800, hvor browseren er i fuld skærm (her macbook pro), så kan skemaet på forsiden i personaleintra kun vise én dag.
  Kan man ændre opløsningen, så det er muligt, at kunne se et fuldt ugeskema uden at skulle trække browseren ud over skærmens grænser?

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Som det er i dag, så vises skemaet for alle dage, hvis der er plads til det på skærmen. Hvis der ikke er plads vises skemaet for den aktuelle dag. Når kun man kan se den aktuelle dag opstår den problematik du beskriver, og det vil vi gøre noget ved.

  Om vi kommer til at vise næste dags skema før, eller vise 2 dagsskema hvis der er plads, eller gøre det nemt at skifte til næste dag fra forsiden, eller måske noget helt andet er ikke bestemt endnu, men vi skal nok finde en god løsning.

 16. Genvejslinks

  I Classic kan jeg som lærer lægge fag-relevante links både i en "Link-bank" til deling med kollegaer og elever og direkte på ElevIntras forside. I den nye version virker det som om det er umuligt eller forbeholdt "de udvalgte". Eller overser jeg noget ?

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Databasen, hvor er den?

  Hvor tilgår man databasen, så man kan finde data om eleverne, elevmapper osv??
  Så man kan finde medlemmer af de forskellige fagteams, klasseteams osv??
  Alm. oplysninger om personele, elever og forældre??

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. At svare på beskeder

  Svar på besked - svar man automatisk til alle eller svarer man kun den der har skrevet sidst i en fællesbesked i besked systemet. Ville i dag gerne svare på en mail til alle de kollegaer den var sendt til, men når jeg trykkede "svar" så det ud som om jeg kun svarede den der havde sendt beskeden - her vil en svar og en svar alle knap være et godt stykke værktøj

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Planlagt  ·  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Skema i ugeplan

  Jeg mangler mit eget skema i ugeplanen, som det er på intra nu, hvor jeg kan trykke på faget i den pågældende klasse, den pågældende time, den pågældende dag.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Oprette mailgrupper til teams, så man kan nøjes med at trykke på den og ikke på mange personers navne

  Som i det gamle Skoleintra, hvor jeg kunne oprette en gruppe og sende til den med ét valg i modtagergruppe

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hvis man har oprettet en modtagerliste i classic, så kan man vælge denne liste, når man opretter en besked i Ny SkoleIntra.

  Har man oprettet teams i classic under Databaser > Personale > Teammedlemmer, kan man ogå vælge disse teams, når man opretter en besked i Ny SkoleIntra.

  Det er pt. ikke planlagt, at gøre det muligt at oprette og redigere modtagergrupper i Ny SkoleIntra.

 • Don't see your idea?

SkoleIntra

Categories

Feedback and Knowledge Base