SkoleIntra

 1. Klasselog

  På trods af at vi har aula har vi købt intra for stadigvæk at kunne bruge klasseloggen, da der rent ud sagt ikke findes et ordentligt alternativ.
  Vi er meget afhængige af intra:
  1. Mulighed for at bagudopdatere noter. Nogle lærere når først at skrive i klasseloggen dagen efter en hændelse. Derfor vil det være fint at man kunne gøre dette, som i den gamle version.
  2. Mulighed for at kunne se hvem der har læst noten f.eks. afdelingsleder.
  3. Ud fra et søgeresultat at klikke ind på en konkret note. Hvorfor kan man ikke dette, har jeg overset noget?…

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  vedr. 1) Mulighed for at oprette en klasselognote for en dato i fortiden, vil vi overveje. Det vil muligvis kræve en ændring på måden hvorpå en note vises, da vi måske er nødt til at vise både en oprettelsesdato og en “hændelsesdato” – hvis altså det er nødvendigt at kunne skelne mellem disse.

  vedr. 2) Det er noget vi i princippet kan implementere, men da man ikke klikker sig ind på en note, for at læse den, men i stedet scroller ned over noter, så kan en registrering af dette nemt blive upræcis. Det at man scroller ned over x-antal noter, betyder nødvendig ikke, at man har læst dem.

  vedr. 3) Når man søger efter noter, så vises alt indholdet på de noter som findes frem. Man kan/skal derfor ikke klikke sig ind på noten, da alt information er tilgængelig i søgeresultatet.

 2. Header footer på "print Ugeplan"

  Tilføj
  Header med Ugeplan for [Klasse] Uge [uge nr.]
  Footer med Side [side nr.] af [total sider] Print dato: [dato]

  Gælder og også elevintra, men man kan kun vælge 1

  Hvis du har prøver at udskrive ugeplanen for 2+ børn, så er der ingen grund til at stemme om det. bliver de blandet, og der er ingen måde at finde ud af hvad der hører sammen.

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. MFA / To faktor godkendelse (Sikkerhed!)

  Mulighed for at beskytte ens konto med QR kode baseret multi-faktor beskyttelse for forøget sikkerhed.

  Ps. Lad nu være med at lave jeres egen standard, følg den åbne TOTP standard, så vi kan bruge vores eksisterende app og bare tilføje vores Forældre Intra konto der

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Lektiebogen forsvinder efter inaktivitet

  Når der ikke er blevet skrevet i en lektiebog i en periode, forsvinder den for forældrene, indtil der skrives igen. Vi har vænnet os til at skrive ”PRØVE” i lektiebøgerne, når forældrene skriver, at den er væk – for så er problemet løst. Kunne det ikke sikres, at de ikke forsvinder?

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi anbefaler, at man benytter Ugeplanen til at skrive lektier, da den har mange fordele sammenlignet med lektiebogen. Bl.a. er ugeplanen optimeret til mobilvisning, der sendes pushnotifikationer til forældre når den udgives, nemt at udfylde i Modern bl.a. via Min Ugeplan osv..

  Pga. ovenstående er lektiebogen ikke højt prioriteret, og jeg kan derfor på nuværende tidspunkt ikke sige hvornår vi evt. kan ændre på visningsmekanismen af lektiebogen.

  Kontakt os gerne hvis I ønsker mere information om Ugeplanen, og hvis I har betænkeligheder ved at skifte til Ugeplanen, vil vi også gerne høre disse.

 5. Besked system. Mulighed for at vælge om beskeden skal sendes nu eller på senere tidspunkt.

  Det ville være lækkert at kunne vælge om man ville sende beskeden i besked systemet nu eller kunne vælge at den blev sendt på et selvvalgt tidspunkt/dato

  7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Mulighed for at oprette skoledage på lørdage

  Vi har mindst én skoledag på en lørdag - og også arbejdsdage på søndage. Da vi bruger intra til at holde øje med fx fravær i personalet, ville det være hensigtsmæssigt, at man også kunne oprette skole-aktiviteter på lørdage og søndage.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Det er muligt at oprette aktiviteter i kalenderen for lørdage og søndage, men tænkes der på mulighed for at oprettelse at oprette vikarskemaer lørdag/søndag?.

 7. Besked til mødedeltagere

  Til rette vedkommende!

  Er det muligt, vi I Modern-udgaven kan komme til at sende besked til mødedeltagere, når man indkalder dem.

  I ved, I classic sætter man flueben, hvorefter der ryger besked af sted > (Skal der automatisk sendes besked om aktiviteten til deltagerne?)

  Som det er nu, opretter jeg møder i Modern, fordi det er så nemt, som tilfældet er, hvorefter jeg skal åbne den klassiske udgave for at give deltagerne besked :-p

  vh
  Peder
  Heldagsskolen Bråby

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hvis man benytter personale app’en, så er det muligt at modtaget en notifikation, hvis der oprettes et møde hvor man er deltager.

  Det er desværre ikke muligt, at sende en besked ifm. oprettelse af aktiviteten i Modern endnu, men det er på listen, og vil komme i en fremtidig opdatering.

 8. Advarsel ved lektiedagbog

  På det nye SkoleIntra, når man vælger at trykke på slet note under lektiedagbogen, så sletter den alle noter for dagen. Måske I skulle sætte en lille advarsel op om at det ikke bare er ens egen note, men alles noter man sletter.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Tak for input. I lektiebogen kan vi ikke se hvem der har skrevet hvad. Det hele er én stor note. Derfor slettes hele noten, når man sletter. Det kan derfor være en god idé at vi advarer om dette.

  I ugeplanen har vi flere muligheder, og her er det nemt at slette de noter man selv har tilføjet.

 9. 4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Udfyldelse af UPV

  Bliver det muligt for eleverne at læse de begrundelser i UPV, som lærerne har skrevet i UPV'en uden at skulle bruge elevplansværktøjet - som vi ikke benytter. I øjeblikket er det ikke muligt.
  Fra i år skal lærerne jo udfylde UPV, inden eleverne gør det. Det vil være en forbedring for elever og forældre.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ElevIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Tak for input. I morgen torsdag d. 7/11 kommer en ny version af UPV, som lever op til de seneste ændringer fra uvm. Versionen gør det ikke muligt for elev/forældre at se begrundelserne uden elevplan, og det er desværre ikke noget vi kan nå at lave i denne omgang.

  Det er dog en god idé, og vi vil sætte den på listen over udviklingsønsker, så vi i fremtiden vil gøre det nemmere for skolerne at leve op til “Skriftlig meddelelse” ifm. UPV.

 11. Kontakt - muligt at ændre rækkefølge på hhv. Mor / Far - så det er den primære forældre der kontaktes først

  Kontakt - mulighed for at ændre rækkefølge på hhv. Mor / Far
  - så det er den primære forældre der kontaktes først

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Gør det muligt at skifte mellem børn ved samme log in - også hvis ikke går på samme skole!

  Det var fantastisk, da jeg let kunne skifte mellem børn på samme log in. Det kan jeg ikke længere fordi den ene går på en anden skole - vidst nok på app'en men den bruges mest til beskeder. Overblik over diverse aktivitter og ugeplaner kræver pc - overblikket ikke stærkt nok til app'en endu. I tillæg et minus at jeg ikke kan være logget ind på begeg børns intra samtidig. Det giver bedre overblik over alle de mange hverdagsinformationer og aktiviteter, når man kan gå hurtigt frem og tilbage mellem profilerne.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Har man børn på flere skoler, er det korrekt at den nemmeste indgangsvinkel er app’en. I selve app’en kan man se nogle af de mest basale funktioner, men der er herfra også mulighed for at hoppe ind til siden med alle funktioner. Så man har adgang til både skole 1 og skole 2 via app’en.

  Vi arbejder i øjeblikket på en ny forældreapp, som kommer til at gøre skifte mellem skoler bedre, så håber den kommer til at hjælpe dig.

  På web-grænsefladen kan man ikke skifte mellem flere skoler, men det er noget som vi overvejer at gøre noget ved.

 13. Ønske om at vedhæftede filer i vikarnoter også kan hentes i Nyt SkoleIntra

  Under vikarnoter savner vores vikarer muligheden for at hente vedhæftede filer i Nyt SkoleIntra og App'en. Det er i dag kun muligt i Classic

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. "min ugeplan" ville fungere bedre hvis den vises med 1. lektion først og 8. lektion sidst, og ikke efter klassetrin

  min ugeplan bør vises med 1. lektion først, så 2. lektion o.s.v. Det er forvirrende hvis man udskriver den, at det altid er de yngste elever man har der kommer først, selvom man har dem sidst på dagen.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi er i øjeblikket ved at planlægge, hvordan vi skal lave “Min ugeplan” i Ny SkoleIntra. Dit forslag omkring rækkefølgen vil blive inddraget i denne udvikling :-).

  Vi forventer at “Min ugeplan” bliver udgivet i løbet af 2019.

 15. Samlet side til forældre/lærere/kontorpersonale som i classic i sin tid

  Jeg er ked af, at jeg stadig (efter et år eller hvor lang tid der nu er gået) skal arbejde i classic, da en del opgaver kun kan løses der, mens forældrenes intra ser meget anderledes ud.
  Jeg ønsker mig, at skoleintra kun har en side, ligesom før.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi arbejder løbende på at tilføje og forbedre Ny SkoleIntra. Vi har i øjeblikket fokus de funktioner som benyttes af den “almindelige” medarbejder. Specielle kontorfunktioner og administratorfunktioner er vi ikke kommet.

  Der er allerede mange funktioner i Ny SkoleIntra, og manger benytter også udelukkende denne, men hvis man har behov for mere administrative funktioner, så finder man disse i classic.

 16. cicero

  Jeg har lige fået en besked fra Cicero (bibliotekssystem) at der er udviklet en Widget til Aulo så elever og forældre kan se udlån - se nedenstående. Det vil være rigtigt dejlig med en tilsvarende funktionalitet i Skoleintra.

  Cicero Udlån til Aula
  Vi har været i dialog med rigtig mange kommuner omkring adgangen til at se lån og påmindelser i Aula. Det har udmøntet sig i en widget, der kan vises for forældre og elever i Aula. Her kan forældre bl.a. få vist barnets lån fra skolebiblioteket med forsider – en stor hjælp for forældre til børn i de mindre…

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Overvejes  ·  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Direkte besked til modtager

  Vi savner funktionen i det nye personaleintra, hvor man kan give direkte besked til personer, når der f.eks. oprettes et møde i kalenderen.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  PersonaleIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi har planlagt en denne forbedring. Det bliver muligt at kunne sende en besked. Derudover vil der også automatisk blive oprettet en notification (klokken).

  Det er også muligt at vi kommer til at danne en push-notifikation, som kommer frem på mobilen, hvis man benytter app’en.

 18. Download af filer fra ElevIntra

  Når man går i "Arkiv > Samlemapper", så kan man ud for hver mappe downloade mappen som en .zip-fil.

  Hvorfor kan man ikke det, når man går i "Admin > ElevIntra > Administrer samlemapper > Fællesmapper"
  Der kan man kun hente mappens opbygning, men uden indhold.

  Det ville være smart, hvis man kunne det, det er et kæmpe arbejde at man skal højreklikke på hver enkelt fil og vælg "Gem som" - Der skal være en smartere metode.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ElevIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Benyt kaldenavne i dynamiske sider

  Selvom læreren har haft valgt at vise kun sit fornavn og
  efternavn(Kaldenavn) i Intra, så kan man se alle samtlige vedkommendes navne, når man f.eks. vil indsatte deres E-mail adresser under dynamiske sider i Skoleporten.
  Er det noget I kan gøre noget ved, således lærerens valg af Kaldenavn
  i Intra også gælder for visninger af dynamiske sider i Skoleporten?

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  SkolePorten  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Vi har et brændende ønske om at kunne udskrive en oversigt over alle vores læreres samtaler. Vi har 6 gange om året forældrekonsultationer o

  Hej Intra

  Vi har et brændende ønske om, at kunne udskrive en oversigt over alle vores læreres samtaler. Vi har 6 gange om året forældrekonsultationer og bruger til dette "samtaler"
  Vi har virkelig brug for at kunne udskrive en samlet oversigt over alle lærernes samtaler, så vi ikke behøver at skulle ind på hver enkelt lærer for at se deres hvordan bookingen ser ud.

  Med venlig hilsen

  Hanne Rydén
  skolesekretær

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  ForældreIntra  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

SkoleIntra

Categories

Feedback and Knowledge Base